Bli medlem

Historien er nøkkelen til å forstå framtiden.

Bli medlem du også!


Kontigent:


Kr: 150,- for enkelt person


Kr: 250,- for familiemedlemskap


Konto: 4459.45.30958


Husk å oppgi navn og gjerne e-postadresse!


Frosta Historielag

Tun, Frostavegen 1722

7633 Frosta

74 80 98 49

frosta.historielag@gmail.com
Vipps: #535765

Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved