Bli medlem

Historien er nøkkelen til å forstå framtiden.

Bli medlem du også!


Kontigent:


Kr: 150,- for enkelt person


Kr: 250,- for familiemedlemskap


Konto: 4459.45.30958


Husk å oppgi navn når du betaler!


Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved