Tinghaugen

Historien er nøkkelen til å forstå framtiden.

Tinghaugen på Logtun


Minnebauta fra 1914 omgitt av en stein fra hvert av de 12 fylker Frostatingslagen omfatter. Opprinnelig 8 trønderfylker, og senere Namdal, Nordmøre, Romsdal og Oppdal.


Tingstedet var i bruk fra ca. 900 til det ble flyttet til Trondheim i 16. århundre.

Opptil 500 utsendinger møttes her i juni hvert år.


På minnebautaen står å lese:

"At lögum skal land vårt byggja, en eigi at ulögum øyda." - Med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes.


Foto: R.I. Hernes

Foto: O.Lindgaard

Tinghaugen ca. 1935Tinghaugen, bildet er tatt av Logisch. Trolig også rundt 1935, før kjettingen kom på plass.

Under ser du Tinghaugen 17. mai 1945. Mye folk var samla på haugen den dagen. Det var også laget en trap opp til selve haugen.

Frosta Historielag

Tun, Frostavegen 1722

7633 Frosta

74 80 98 49

frosta.historielag@gmail.com
Vipps: #535765

Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved