Frosta er ei gammel bygd

Halvøya Frosta i Trondheimsfjorden, et midtpunkt i gamle Trøndelag. På den vakre bygda vår har det bodd folk siden 2000-3000 år f. Kr. Den eldste daterte buplassen, Buset, er fra den tida.


Under overskrifta "Lokalhistorie", kan du finne korte tekster om noe av det du kan finne på Frosta.


Foto: O.Lindgaard