Hans - initiativtakeren til stiftelsen av historielaget


Frosta Historielag ble stiftet 9. mars 1924. Initiativtakeren var husmannen og lokalhistorikeren Hans A.Vold (1870-1962).


Klikk her for å lese en artikkel om Hans A.Vold hentet fra Årbok or Frosta 1992 utgitt av Frosta Historielag.