Seglet


Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274.

Kommunevåpenet


Kommunevåpenet består av et gull liljesepter mot en grønn bakgrunn. Motivet er hentet fra Frostatingets segl hvor Magnus Lagabøte sitter med et liljestav i hånden.