Historien er nøkkelen til å forstå framtiden.

Årsmøte 2020


Det digitale årsmøtet vårt er avsluttet, og 25 har gitt tilbakemeldinger og stemt.(Styrets medlemmer har ikke stemmerett under årsmelding og regnskap, og er ikke talt med her.)


Det er meget interessant å registrere at det er noe det samme antall som vi de siste åra har hatt på de "vanlige" årsmøtene våre! Styrets forslag til årsmelding - med ønske om å føye til antall besøkende i Landslovsutstillinga - pkt 6 - N ( hele 4724 registrerte besøkende) - anses som enstemmig vedtatt. Likeså regnskapet for 2019 og kontingenten for 2020.


Årsmelding og regnskap vil bli referat-sak på årsmøtet som må avvikles i løpet av sommeren/høsten.


Giro for kontingentinnbetaling vil snart bli å finne i postkassen. Håper mange vil støtte oss også i år.

 

Når forholdene er normalisert vil vi avvikle et fysisk årsmøte med disse tre sakene som referatsaker.

Frosta Historielag har flere flotte bøker og gaveartikler til salgs, alle med tilknyttning til bygda. Klikk på lenkene under for å lese mer.

Salgsartikler fra

Frosta Historielag

Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved