Årsmøte 2022


ÅRSMØTER

 

i Frosta Bygdemuseum og Frosta Historielag i Kantina, Magnushallen

torsdag  24.mars kl 1900.

Vanlige årsmøtesaker, forslag til årsmelding ligger her

Saker som ønskes tatt opp sendes de respektive styrer innen 17.mars 2022.

Etter årsmøtene vil Bjørn Olav Juberg fortelle og vise bilder fra

Nordenfjeldske Sprængstofindustri i Sundalen, Åsen

Kaffespleis.

 

Vel møtt!

Bygdemuseet/Historielaget

E dialæktn vårres vekti?


Mandag 14. mars blir det stilt spørsmål om hvorfor dialekten vårres er viktig å ta vare på – eller viktig fortsatt å bruke.

I forbindelse med Frosta kommune sitt store arbeid med plan for kulturminner og kulturmiljø som ble vedtatt like før siste jul, sendte Arnt Stavset inn et innspill til planarbeidet med overskrifta «Viktig og levande kulturminne: dialekten.»


Mange mener at dialekten er viktig å bruke og ta vare på. Til disse hører Arnt så desidert til.

Mandag kveld vil han innlede til en samtale om bruken av dialekten vår. Møt opp og kom dine synspunkter. Torgunn Østbø fra Frosta kommune vil kort orientere om den nylig vedtatte «Plan for kulturminner og kulturmiljø Frosta kommune».

Årsmøte 2021

I forbindelse med Årsmøtet vårt skulle Amund Nilssen holde et innlegg, dette innlegget kan du se under her.

Frostabasen inneholder 5 moduler som stort sett fungerer uavhengig av hverandre. Modulene er beskrevet her:


SØK Denne modulen søker mot en lang rekke med avskrevne kilder. De fleste kildene er kirkebøker og folketellinge, men det er også en del andre kilder som er gjort søkbare. Blant annet er til Frostabøkene bind 5 og 6 laget navneregister over alle navn i bøkene og disse er med. Flere bind kommer.


FROSTINGEN Ola Juberg har laget et stikkordregister til alle utgavene av Frostingen fra starten i 1919 og til 2001. Registeret for perioden 1919-1951 er med i Frostabasen. En kan søke i registeret og vil få angitt hvilket nummer som kan inneholde aktuell tekst. Dersom utgaven er gjort tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, kan en gjøre direkte oppslag der.


GÅRDER inneholder liste over det meste av bebodde eiendommer og plasser i Frosta og Åsen. Fra registeret er det mulig for de aller fleste steder å gå til et kart for å se hvor eiendommen ligger eller hvor man antar at den lå. I tillegg er det lenke til de bygdebøkene som er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Dessuten er det for noen gårder lenke til et album med bilder som er gjort tilgjengelig på Flickr.


KILDER er en liste over alle kildene i Frostabasen. Den inneholder også en del kilder som ikke er skrevet av og dermed søkbar, men som er skannet og lagt ut slik at en kan lese originalen fra PC’en. For kildene som er søkbare, kan en i denne modulen lete etter personer i den enkelte kilden.


BILDER inneholder liste over en stor del av bildene som Frosta historielag har tilgjengelig i sitt arkiv. Mange av dem er tilgjengelig på FLICKR og fra denne modulen kan en gå til det enkelte bildet. Her vil det også for mange bilder være en kort tekst med beskrivelse av bildet. Denne modulen vil også bli oppdatert etter hvert.

Frostabasen lanseres


Under Frostadagan lanseres det nye søkeverktøyet for slekts- og lokalhistorieinteresserte i Frosta og Åsen. Lanseringen skjer i Magnushallen onsdag 4. august kl 17. Basen blir å få kjøpt etter arrangementet og på Historielagets kontor senere.

Nærmere presentasjon av Frostabasen kommer senere.

Også i år tilbyr historielaget fabelaktige produkter som egner seg som gaver.

Nå kan du få kjøpt årbok fra 2020 med hele 30 småtekster om dette og hint, for eksempel fra knottgeneratorens inntreden i krigsårene til korgmakerne Mikael og Bernhard Aakerholm.


Kalender for 2021 er også klar med bilder og tekst fra Frosta. Temaet i år er konfirmanter. 


I tillegg selger historielaget flotte smykker, bygdabøker, andre bøker i tillegg til nyhetene over.


Se salgsartikler lengre ned på denne siden. 


Ønsker du å kjøpe produktene våre, kan du komme innom kontoret eller sende en epost eller ei melding på Facebook. Vi har Vipps. 

Gavetips fra Historielaget

Historielaget på flyttefot

Vi flytter ikke langt, bare en etasje ned.

Frosta Historielag har flyttet kontorer. Vi har ikke flyttet langt, men har nå kontorer i første etasje på Tun som ligger like ved Jubergkorsen (like sør for Esso-stasjonen på Frosta). 


Kontoret er åpent hver mandag fra 11 - 14.