Andre bøker

Olav Stavseth

 

Denne boka omhandler ca 11-12 000 ord og uttrykk fra Frosta med forklaring og med eksempler på bruk.

 

Denne samlingen er et bidrag til å bevare ord og uttrykk som er glemt eller på vei inn i glemmeboka.

 

Kr. 360,-

Sagn og halvglømte navn. Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet. Forfatteren Reidar Blokkeskar fra Meldal er vidkjent som forteller og lokalhistoriker.

 

Kr. 50,-

Kveldsvers fra Kleiva

Dikt av Hans Hyldbakk, heftet, 55 sider

 

Kr. 85,-

Frosta - før og no

Småskrifter om folk, fe og hendelser fra Frosta.

Kr. 360,-

FROSTATINGSLOVA,

heftet

kr: 450,-

 

 

Frosta kirke - 150 år, 1866-2016

Frosta Historielag utga i 2016 på oppdrag av Frosta meninghetsråd dette jubileums-skriftet.

 

Boka er på 176 sider.

 

Kr. 250,-

Knikkerskrigen

Ola Hjulstad, illustert av Olav Myhr

innbundet, 176 sider.

 

En fortelling om guttelivets gleder I krigsårene 1940-45.

 

Kr. 105,-

Lilje I blekkhus

Dikt av Hans Kristiansen, illustrert av Helge Ryvarden

heftet, 114 sider

 

Kr. 105,-

FRAGMENT - i lys og skygge,

av Randi S. Nielsen

kr: 238,-

 

 

...det sto I avisa 1900-1920

innbundet, 127 sider

 

Kr. 150,-

...det stod I avisa 1920-1940

innbundet, 127 sider

 

Kr. 150,-

Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved

Frosta Historielag

Tun

7633 Frosta

+0047 74 80 98 49

frosta.historielag@gmail.com