Frosta Bygdemuseum

Frosta Bygdemuseum.

 

Mellom Frostatinget og Logtun kirke ligger det lokale bygdemuseet. Her er samlet ca. 450 gjenstander fra hele bygda..

 

Copyright Frosta Historielag © All Rights Reserved

Frosta Historielag

Tun

7633 Frosta

+0047 74 80 98 49

frosta.historielag@gmail.com